Wizja i misja

Wizja

Żłobek "Nasze Bambino" jest  miejscem wszechstronnego rozwoju dziecka i radosnej zabawy, jednocześnie przy zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa. Jest placówką otwartą również  dla Rodziców -każdy ma prawo uzyskać wszelkie informacje, uzyskać pomoc i radę, a także uczestniczyć w życiu żłobka.

Misja

Misją naszego żłobka jest stworzenie bezpiecznego  i przyjaznego miejsca dla dzieci, gdzie w warunkach zbliżonych do domowych, stopniowo i harmonijnie rozwijają swoje zdolności i umiejętności. W pracy z maluszkami  koncentrujemy się na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka   z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.  Podczas codziennej pracy dzieci  rozwijają swoją aktywność, poprzez poznawanie świata wszystkimi zmysłami. podążamy za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektujemy jego potrzeby, wspieramy w dążeniu do samodzielności i niezależności, rozbudzamy radość z uczenia się nowych rzeczy