Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Kształcenia w Wyszkowie

Program dydaktyczny

Opracowaliśmy program dydaktyczny, który zapewnia dzieciom właściwe przygotowanie i dobry start  do dalszej edukacji przedszkolnej i uwzględnia ich sfery rozwojowe: intelektualną, fizyczną, społeczną oraz twórczą.

Podstawą w naszej pracy dydaktycznej jest zdobywanie wielu umiejętności poprzez zabawę  w przyjaznej i miłej atmosferze, która bez wątpienia  sprzyja poznawaniu świata.  Rozwijamy motorykę małą i dużą, ćwiczymy koncentrację uwagi i pamięci. Usprawniamy percepcję wzrokową, słuchową, kinestetyczną i dotykową.  Zwracamy również uwagę na rozwój umiejętności społecznych, dlatego dużą część dnia zajmują gry i zabawy grupowe. Rozwijamy ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci.        

W pracy wykorzystujemy tradycyjne i nowatorskie metody przynoszące niesamowite efekty i dające ogromne postępy w rozwoju maluszków.

  • Elementy „Ruchu rozwijającego” – W. Sherborne
  • Elementy Integracji Sensorycznej
  • Metoda Malowania Dziesięcioma Palcami – Finger-Painting- R.F. Show
  • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona
  • Metoda „Wychowanie bez porażek” – T. Gordon
  • pedagogika zabawy
  • metody relaksacyjne