Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Kształcenia w Wyszkowie

Oferta

Oferta opiekuńczo-wychowawcza.

Wizja i misja

Jak widzimy pracę żłobka.

Dokumenty

Pliki do pobrania.

Strefa rodzica

Ważne informacje dla rodziców.

Zgodnie z decyzją rządu, od 6 maja 2020 r. podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce oraz podmioty zatrudniające dziennych opiekunów, będą mogły otworzyć te formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw rodziny, które przekazuję w załączeniu.

Z poważaniem 

Dariusz Glinka 

dyrektor żłobka

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018 r., poz. 603 z późn. zm.)  oraz Uchwały  Nr XLVIII/493/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie  z dnia 29 maja  2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania  oraz rozliczania  dotacji celowej  na sprawowanie opieki  nad dziećmi w wieku  do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych  i przez dziennych opiekunów  na terenie Gminy Wyszków, zmienionej Uchwałą  Nr VII/59/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie  z dnia 30 kwietnia 2015 r., od dnia  1 stycznia  2019 roku do dnia 31 grudnia  2019 roku Gmina Wyszków udziela dotacji celowej  na dofinansowanie  na każde dziecko  objęte opieką w żłobku kosztów:

  1. wyżywienia dziecka w żłobku – na poziomie 40 zł miesięcznie, 
  2. zapewnienia opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do domowych 
    w żłobku tj. gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka, rytmika, opieka logopedyczna, nauka w formie zabawy, zajęcia manualno-plastyczne – na poziomie 210 zł miesięcznie.

 dr10 czerwca 2018 w I Językowej Szkole Podstawowej „Language” oraz w Przedszkolu i Żłobku Nasze Bambino odbył się Piknik Rodzinny pod hasłem „Start po zdrowie”. Wszyscy goście zostali serdecznie powitani przez Dyrektora Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Wyszkowie Dariusza Glinkę oraz Panią Dyrektor I Językowej Szkoły Podstawowej „Language” Urszulę Nowak- Martynę. Punktem otwierającym niecodzienną imprezę było przedstawienie w języku angielskim pt. „The picnic in the garden” w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej. Po bardzo interesującej, kolorowej inscenizacji nadszedł czas na pełny energii pokaz zumby. Ogromne wrażenie na wszystkich naszych  gościach zrobił pokaz talentów, podczas którego dzieci miały szansę zaprezentować swoje umiejętności  w różnych dziedzinach takich jak taniec, śpiew, recytacja czy gra na instrumencie. Kolejnym punktem imprezy był konkurs na „Najładniejszą wiosenną kanapkę” podczas którego uczestnicy mogli wykazać się pomysłowością i inwencją twórczą. Następnie nadszedł czas na swobodną zabawę w miłej rodzinnej atmosferze. Na uczestników imprezy czekał też zdrowy kącik gastronomiczny, stoisko dietetyka (pomiar BMI, pomiar ciśnienia), rozgrywki sportowe, stoisko artystyczne z filcowaniem, kącik fryzjerski, malowanie buzi. Nie zabrakło również loterii fantowej, z której dochód przeznaczony jest jak zawsze na szczytny cel. W tym roku pieniążki zebrane w ramach loterii fantowej zostaną przekazane na konto fundacji pomagającej Adasiowi Wernio, który cierpi na rzadką chorobę genetyczną PKAN-NBIA.

Piknik udał się nadzwyczajnie dzięki wielu atrakcjom, w których każdy mógł znaleźć coś dla siebie, jak również z powodu pięknej, prawdziwie wakacyjnej pogody.  Za wyczarowanie niezwykłych fryzur i wspaniałe makijaże dziecięce dziękujemy uczennicom klas fryzjerskich I Technikum Poligraficzno- Usługowego w Wyszkowie oraz uczniom klas pedagogicznych IV Liceum Ogólnokształcącego. Za uwiecznianie imprezy dziękujemy Fotobudce „STAR”. Dziękujemy Panu Arturowi Kuzioła za oprawę muzyczną  podczas imprezy. Z całego serca dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie  Pikniku Rodzinnego!

| Fotogaleria |

Żłobek Nasze Bambino

Komisji Edukacji Narodowej 2
07-200 Wyszków

E-MAIL

ckwyszkow@zdz.edu.pl

TEL/FAX

(029)742-42-54