Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Kształcenia w Wyszkowie

Home

Zgodnie z decyzją rządu, od 6 maja 2020 r. podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce oraz podmioty zatrudniające dziennych opiekunów, będą mogły otworzyć te formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw rodziny, które przekazuję w załączeniu.

Z poważaniem 

Dariusz Glinka 

dyrektor żłobka