Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Kształcenia w Wyszkowie

Home

  • opiekę nad dzieckiem od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 18:30
  • odpowiednie warunki lokalowe
  • wykwalifikowaną kadrę
  • poczucie bezpieczeństwa i stworzenie jak najbardziej domowych warunków
  •  opiekę wychowawczą  i pielęgnacyjną w postaci kadry z najlepszymi kwalifikacjami
  • indywidualne podejście do każdego dziecka wspomagając jego rozwój
  • żywienie dzieci  zgodne z obowiązującymi normami oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb.
  • doraźną pomoc psychologiczną i metodyczną
  • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne:

ü  muzyczne i umuzykalniające z zastosowaniem zabaw ruchowych stymulujących rozwój fizyczny

ü  plastyczne mających na celu rozwój manualny i rozwój ekspresji twórczej dziecka

ü  stymulujące wielozmysłowe poznanie świata

ü  bajkoterapię rozwijającą mowę, pamięć i bogactwo języka

ü  kształtujące nawyki higieniczne, prozdrowotne i wspomagające rozwój czynności samoobsługowych

            Całodzienny pobyt dziecka w żłobku odbywa się w sposób wykorzystujący ich naturalną wrażliwość i ciekawość z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dziecka. Przestronne sale zabaw i ogród pozwalają na prowadzenie szerokiej gamy zajęć ruchowych, ogólnorozwojowych oraz artystycznych.

            Celem naszych działań jest wychowanie maluszków na śmiałych, dobrze funkcjonujących w kolejnych etapach życia młodych ludzi, ciekawych świata, z radością podejmujących nowe wyzwania. Najważniejsze dla nas są szczęśliwe, radosne i uśmiechnięte dzieci, które czują się  bezpieczne i kochane w każdej sytuacji.